Aktuálne oznamy

Milí rodičia!


Zamestnankyne a zamestnanci materskej školy pripravujú pre detičky  na dňa 7.12.2020 /dopoludnia/ Mikulášske prekvapenie.
Vzhľadom na epidemiologické opatrenia a nariadenia ministerstva školstva  žiadne akcie spolu s rodičmi a externými umelcami realizovať nemôžeme.
Prajeme Vám pevné zdravie a pokojný adventný čas.

Kolektív MŠ Vyšehradská 17

Informovaný súhlas k Vianočným prázdninám 23.12.2020 do 7.1.2021

Oznamujeme zákonným zástupcom prerušenie prevádzky všetkých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Petržalka v termíne: 28.,29.,30.,31. december 2020. Z dôvodu epidemiologickej situácie a opatrení v súvislosti s pandémiou COVID – 19 sa nebude realizovať spájanie materských škôl pre zabezpečenie náhradnej materskej školy.

Zároveň žiadame zákonných zástupcov detí, ktorí si  nemôžu zabezpečiť starostlivosť o svoje deti / reálne musia ísť do práce  a nevyhnutne potrebujú svoje deti umiestniť do MŠ počas školských Vianočných prázdnin/, aby svojim podpisom záväzne nahlásili dochádzku svojich detí počas Vianočných prázdnin v termíne:  23.12. 2020, 4.1.2021, 5.1.2021 a 7.1.2021, kedy by MŠ Vyšehradská zabezpečila fungovanie nevyhnutného počtu tried a presného počtu zamestnancov na počet prítomných detí, ktorí si nebudú môcť čerpať dovolenku.

V prípade nižšieho nahláseného počtu detí ako desať, bude v zmysle školského zákona prevádzka MŠ prerušená aj v týchto termínoch.

 V  prípade, že reálny stav detí v materskej škole v niektorý deň klesne pod 10 prítomných detí, nebude v prevádzke školská jedáleň,  bude vyzvaný zákonný zástupca telefonicky, aby si dieťa prišiel z MŠ okamžite vyzdvihnúť.

Milí rodičia,

pozorne si prečítajte aktuálne usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z druhého kola celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť" (8.11.2020) - netestované okresy 

Tu je link: 

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniam-vyplyvajucim-z-druheho-kola-celoplosneho-testovania-spolocna-zodpovednost-8-11-2020-netestovane-okresy/

 
Pri nástupe do MŠ treba priniesť vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
 
POZOR!! nové tlačivo tu:
 
{phocadownload view=file|id=33|target=s}
  
 
 

Milí rodičia,
spúšťame skúšobnú verziu stránky Edupage. Pokiaľ máte staršie deti v ZŠ, viete sa do nej prihlásiť. Ostatní dostali heslá e-mailom. Prosíme Vás, kontaktujte nás, ak sa Vám nepodarí prihlásiť. Mobilná aplikácia Edupage umožňuje odhlasovať stravu, komunikovanie s učiteľom. Prehľad o platbách za stravu. Žiadame Vás, aby ste naďalej používali odhlasovanie stravy aj prostredníctvom telefonického kontaktu.

Prevádzka MŠ je otvorená od1.10.2020
 od 6.30 h. do 16:30 h.
O 8.00 h sa všetky vchody zamykajú, dovtedy musia byť deti vo svojich triedach!

 

Najbližšie akcie

Pre Vaše detičky sme si pripravili v najbližšie dni tieto akcie

V rámci pandemickej situácie a zvýšených opatrení pre školy a školské zariadenia sa v MŠ nebudú realizovať do odvolania: jazykové, pohybové a kultúrno-umelecké aktivity. Mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu.

Kontaktuje nás

Kde nás nájdete

Vyšehradská 17
851 06 Bratislava

Odhlasovanie obedov

0947 487 463
(informácie a odhlasovanie detí zo stravy)

Riaditeľka MŠ

Andrea Fabianová
0947 487 454 
msvysehradska@petrzalka.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok a streda
 10:30 – 11:30

Prevádzkové hodiny MŠ

 

Pondelok - piatok
 
 
6:30 h. - 16:30 h.